1 bed · 1 bath &  1 BED - 1.5 Bath

839 Sq. Ft. to  1,232 SqUare Feet

Plan A1 - 956 Square Feet

Plan A1 - 956 Square Feet

Plan A2 - 839 Square Feet

Plan A2 - 839 Square Feet

Plan A3 - 938 Square Feet

Plan A3 - 938 Square Feet

Plan A4a - 889 Square Feet

Plan A4a - 889 Square Feet

Plan A4b - 860 Square Feet

Plan A4b - 860 Square Feet

Plan A4c - 914 Square Feet

Plan A4c - 914 Square Feet

Plan A4d - 968 Square Feet

Plan A4d - 968 Square Feet

Plan A4e - 943 Square Feet

Plan A4e - 943 Square Feet

Plan A4f - 907 Square Feet

Plan A4f - 907 Square Feet

Plan B2 - 1,232 Square Feet

Plan B2 - 1,232 Square Feet